This is the "SAGE Journals" page of the "SAGE Journals " guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

SAGE Journals  

Last Updated: Jun 21, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=710903 Print Guide RSS Updates
SAGE Journals Print Page
  Search: 
 
 

SAGE Journals

Библиотеката предоставя възможност за ползване на пълен текст от 19 списания, издавани от SAGE Publications чрез платформата "SAGE Journals". Достъпът е до точно определени години на издаване, а не до целия архив на следните списания:

 • Administration & Society - за периода от 2000 г. до 2002 г.
 • Anthropological Theory - за периода 2008 г., 2010 г.
 • Clothing and Textiles Research Journal – за периода от 2013 г. до 2017 г.
 • Comparative Political Studies - за периода от 2001 г., 2002 г., 2004 г.
 • Contemporary Sociology : A Journal of Reviews - за периода 2010 г. до 2011 г.
 • East European Politics & Societies - за периода 2006 г.,  2008 г., 2010 г.
 • European History Quarterly - за периода 2008 г., 2010 г.
 • European Union politics - за периода 2008 г., 2010 г.
 • Group & Organization Management : An International Journal - за периода от 1999 г. до 2003 г.
 • Group Processes & Intergroup Relations - за периода от 1999 г. до 2002 г., 2010 г.
 • International Journal of Cross Cultural Management - за периода от 2001 г. до 2004 г., 2010 г.
 • International Political Science Review - за 1999 г.
 • International Sociology - за периода от 1999 г.до 2003 г.
 • Journal of Business and Technical Communication – за периода от 1999 г. до 2003 г.
 • The Journal of Entrepreneurship - за периода от 1999 г. до 2003 г.
 • Journal of the American Psychoanalytic Association - за периода от 2013 г. до 2017 г.
 • Journalism & Mass Communication Quarterly - за периода от 2013 г. до 2017 г.
 • Theory, Culture & Society - за периода от 2010 г. до 2017 г.
 • Urban Affairs Review - за периода от 2000 г. до 2002 г., 2004 г., 2008 г.

SAGE е петият по големина издател на списания в света. Платформата "SAGE Journals" включва над 1000 периодични издания, обхващащи хуманитарните и социални науки, технологиите и медицината. Повече от 400 са публикувани от името на научни общества и институции. В нея са включени и списания с открит достъп, които могат да се използват свободно.

За да достигнете до пълнотекстови резултати, при провеждане на търсене маркирайте за "Access Type":

566 са списанията на SAGE, които са класирани в JCR (Journal Citation Reports - Thomson Reuters). Издателят постига увеличение от 30% през последните пет години. В тазгодишните доклади над 100 списания са в топ 10, а 233 заглавия са поставени в топ 30% от JCR. 

 

SAGE Journals

Description

Loading  Loading...

Tip