This is the "Oxford Journals" page of the "Oxford Journals" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Oxford Journals  

Last Updated: May 2, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=709888 Print Guide RSS Updates
Oxford Journals Print Page
  Search: 
 
 

Oxford Journals

До 18 юни 2017 г. библиотеката организира временен достъп до колекция „Oxford Journals“ на „Oxford University Press“ чрез онлайн платформата от ново поколение „Oxford Academic“. Тя съдържа 324 академични списания. Архивът на изданията е от 1996 г. насам или от техния първи брой. Тематичните области са хуманитарни науки (74), социални науки (70), природни науки (70), математика, физика и компютърни науки (35), право (43), медицина (104). Всички периодични издания са на английски език. По-голямата част от тях имат импакт фактор.

Предоставена е възможност за създаване на собствено потребителско пространство чрез  „My Account“, която позволява – получаване на известия за нови съдържания и съхраняване на информация за бързо споделяне.

 

 

Oxford Journals

Description

Loading  Loading...

Tip