This is the "SAGE Video" page of the "SAGE Video" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

SAGE Video  

Last Updated: Apr 21, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=709704 Print Guide RSS Updates
SAGE Video Print Page
  Search: 
 
 

SAGE Video

До 20 май 2017 г. библиотеката организира временен достъп до колекция „SAGE Video“ на „SAGE Publications“, която съдържа образователни аудио-визуални материали, разработени в партньорство с водещи учени, изследователи, академични партньори и автори на издателството. Достъпно е пълното съдържание на повече от 3400 видеа с общо времетраене над 1 000 часа в области като: бизнес и мениджмънт, консултиране и психотерапия, криминология и наказателно правосъдие, образование, медии и комуникации, политика и международни отношения, психология и социология. Позволена е промяна на скоростта на възпроизвеждане на видеата, автоматично превъртане и други. Езикът е английски.

Предоставена е възможност за работа със собствено потребителско пространство, в което могат да се създават списъци от видеа, да се запазват, изпращат по имейл, споделят чрез facebook, twitter, linkedIn. може да се избира от стиловете за цитиране APA, MLA, Chicago и Harvard.

Повече информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110 296 или на имейл library@nbu.bg.

 

SAGE Video

Description

Loading  Loading...

Tip