This is the "IMD World Competitiveness Online" page of the "IMD World Competitiveness Online" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

IMD World Competitiveness Online  

Last Updated: Apr 21, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=709213 Print Guide RSS Updates
IMD World Competitiveness Online Print Page
  Search: 
 
 

IMD World Competitiveness Online

База данни „IMD World Competitiveness Online“ предоставя статистическа информация за конкурентоспособността на нациите от International Institute for Management Development, базиран в Швейцария. Информацията се основава на данни от поредиците на IMD World Competitiveness Yearbook, публикувани от 1989 г. насам. Шестдесет и една страни се оценяват въз основа на над 340 критерия. Всяка комбинация от критерии може да се търси за последните 20 години. Източници на данни са Световната банка, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ООН, Международен валутен фонд.

Тематичната област е в сферата на администрация и управление, икономика, бизнес и политически науки. Системата позволява изтегляне на файлове в .pdf и .xls формат. Езикът е английски.

 

IMD World Competitiveness Online

Description

Loading  Loading...

Tip