This is the "ProQuest: University Press Ebook Collection" page of the "ProQuest: University Press Ebook Collection" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

ProQuest: University Press Ebook Collection  

Last Updated: Mar 23, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=699027 Print Guide RSS Updates
ProQuest: University Press Ebook Collection Print Page
  Search: 
 
 

ProQuest: University Press Ebook Collection

Осигурен е достъп до колекция „University Press Ebook Collection“ чрез платформа “Ebook Central” на ProQuest. В нея са включени над  26 444 книги, издадени от 193 академични издателства: Oxford University Press, Georgetown University Press, Central European University Press, Yale University Press и State University of New York Press. Колекцията е мултидисциплинарна: архитектура и изящни изкуства, икономика и бизнес, география, туризъм, спорт и развлечения, здравеопазване и медицина, психология, история, политология, право, журналистика, езикознание и литература, философия, социология, религия, компютърни науки, екологично инженерство, околна среда, биология и ботаника, математика, физика, химия, астрономия и други.

Преобладават изданията на английски език, но в различните предметни области могат да се ползват книги на немски, френски, испански и други.

Достъп: След успешно влизане в системата за отдалечен достъп  до електронни ресурси (http://kenli.nbu.bg:2048/login) изберете връзка „ebookcentralSSO“. Възможно е поискване на потвърждение от браузъра за преминаване към сайта. В този случай е необходимо да се избере „Continue to this website (not recommended)“ (за Internet Explorer), „Add Exception“ (за Mozilla Firefox) и „Proceed to…(unsafe)“ (за Google Chrome).

Обърнете внимание на:

  • При отделните заглавия се позволява различен брой страници за разпечатване.
  • Имате възможност да изтеглите цяла книга и да я прехвърлите на четец например.
  • Избор от различни стилове на цитиране.

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip