This is the "Encyclopedia Britannica Online Academic Edition" page of the "Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition  

Last Updated: Jul 19, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=690357 Print Guide RSS Updates
Encyclopedia Britannica Online Academic Edition Print Page
  Search: 
 
 

Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition

Библиотеката предоставя възможност за ползване на академично онлайн издание на Британика, която е първата англоезична енциклопедия, отпечатана през 70-те години на XVIII век в гр. Единбург, Шотландия. Преиздава се многократно и печели авторитет в световната култура. Последният книжен вариант излиза през 2010 г.
Академичният електронен достъп до "Encyclopaedia Britannica" включва:

  • повече от 120 000 енциклопедични статии с връзки към тематични уеб сайтове, които допълват предоставената информация. Принос към статиите имат повече от 100 нобелови лауреати, носители на награда Пулицър, водещи преподаватели и експерти във всички области на човешката дейност,
  • биографии, от които 38 с българи,
  • фотографии, изображения, аудио и видео файлове,
  • 10 000 думи (Merriam-Webster Dictionary) с дефиниции, произношение, синоними и антоними,
  • статистически данни за страните в света, които позволяват интересни сравнителни анализи,
  • карти и флагове, достъпни чрез Световен атлас,
  • 4 000 цитати от исторически личности и съвременници,
  • пълнотекстов достъп до 225 класически творби на 140 автори,
  • новини, предоставени от "The New York Times", "BBC News" и "SBS World News".

Всяко търсене, резултат и материал може да бъде съхранен в собствено работно място, при създаден персонален акаунт.

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip