This is the "Leisure and Tourism" page of the "Leisure and Tourism" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Leisure and Tourism  

Last Updated: Mar 23, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=689340 Print Guide RSS Updates
Leisure and Tourism Print Page
  Search: 
 
 

Leisure and Tourism

„Leisure and Tourism” е многоезична база данни на CABI, международна организация, създадена от 48 страни, членки на ООН. Мисията на CABI е да подобри живота на хората в световен мащаб чрез предоставяне на информация и прилагане на научни познания за решаване на проблемите в селското стопанство и околната среда. Тя съдържа повече от 7500 пълнотекстови документа, сред които статии от списания, материали от конференции и доклади, над 2000 глави от книги и 150000 библиографски записи по теми обхващащи отделните видове туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.) и всички аспекти на туризма, като: политики, управление, отдих и възстановяване, изкуства, култура и забавления, организиране и управление на събития, спорт, ландшафт, екотуризъм, обновяване на градската среда и културното наследство и мн. др. Тя е основен ресурс за всеки в туристическата индустрия, но и за изследователи, работещи в академични и корпоративни организации, студенти, учители и обучители.

Документите в базата данни са на различни езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, полски и други. Важно е да знаете, че в „Leisure and Tourism” има документи на български език.

 

 

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip