This is the "ScienceDirect" page of the "ScienceDirect" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

ScienceDirect  

Last Updated: Mar 31, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=681370 Print Guide RSS Updates
ScienceDirect Print Page
  Search: 
 
 

ScienceDirect

Библиотеката предоставя лицензиран пълнотекстов достъп до т. нар. "Freedom Collection" чрез платформа ScienceDirect на издателство Elsevier. Колекцията включва над 2000 списания в следните области на английски език:

▪ Математически, физически и инженерни науки - математика, химия, физика, астрономия, инженерни, компютърни науки и др.
▪ Науки за живота - биология, микробиология, биохимия, генетика, имунология, неврология, енвироментални науки и др. 
▪Здравни науки - медицина, стоматология, фармакология, токсикология, фармацевтични науки, ветеринарна медицина и др.
▪Социални и хуманитарни науки - изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт, счетоводство, икономика, иконометрия, финанси, психология, социални науки и др.

Обърнете внимание:

За изброените по-долу заглавия може да се ползва архив:

    ▪ Brain and Cognition - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Brain and Language - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Cognition - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Cognitive Development - за периода от 2003 до 2008 г.
    ▪ Cognitive Psychology - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ English for Specific Purposes - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Journal of Archaeological Science - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Journal of Medieval History - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Journal of Memory and Language - за периода от 2005 до 2009 г.
    ▪ Neuropsychologia - за периода от 2003 до 2009 г.
    ▪ Public Relations Review - за периода от 2003 до 2009 г.

ScienceDirect предлага и над 400 реферирани научни списания с открит достъп. Всички пълнотекстови статии са достъпни в .HTML и .PDF формат. Техните библиографските данни и резюмета могат да се съхранят в RIS, BibTeX или Text формат или в персонален акаунт в Mеndeley и RefWorks.

 

Ръководство за разширено търсене

Description

Loading  Loading...

Tip