This is the "Обединено търсене в бази данни" page of the "Обединено търсене в бази данни" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Обединено търсене в бази данни  

Last Updated: Jun 2, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=681362 Print Guide RSS Updates
Обединено търсене в бази данни Print Page
  Search: 
 
 

Обединено търсене в бази данни

Обединено търсене в бази данни се осъществява чрез платформа EBSCO Discovery Service (EDS). Търсенето се провежда през едно място, като списъкът с резултати съдържа пълен текст на книги, статии и други видове документи или библиографски данни. Бързият достъп намалява времето за издирване на източници. Всички бази данни, които са включени в платформата, са публикувани на страницата на библиотеката, меню "Електронни ресурси"- "Бази данни"- "По азбучен ред". В EDS не се съдържат резултати от Апис, БДС, Сиела, ЕПИ on-line, портал "Да строим зелено", ProQuest: University Press Ebook Collectionи Frantext.

Платформата дава възможност да се търси в повече от 2000 статии, доклади, части или цели книги, както и изображения, аудио и видео записи, създадени от преподаватели и докторанти в Нов български университет (Database: NBU Scholar Electronic Repository).

Изданията са във всички тематични области на знанието, а пълнотекстовите документи са на езици като английски, немски, френски, италиански, испански, както и на по-непопулярни турски, румънски, полски, чешки и други. Съдържат се документи на български език.

Обърнете внимание на:

  • Интерфейсът на платформата може да се смени от английски на друг език чрез бутон "Смяна на езика".
  • Документите във формат .html подлежат на машинен превод, може да бъде направен избор от падащо меню "Choose Language".
  • Непълнотектовите документи могат да се поръчат чрез услугата "Доставка на книги и статии" на имейл library@nbu.bg.

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip