This is the "Cambridge Journals" page of the "Cambridge Journals " guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Cambridge Journals  

Last Updated: Mar 23, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=681361 Print Guide RSS Updates
Cambridge Journals Print Page
  Search: 
 
 

Cambridge Journals

Библиотеката предоставя пълнотекстов достъп до онлайн версиите на 7 списания, издавани от Cambridge University Press чрез платформа "Cambridge Core". Важно е да се знае, че достъпът е до точно определени години на издаване, а не до целия архив на следните списания:

  • American Political Science Review - за периода от 2002 г. до 2015 г.;
  • Behavioral and Brain Sciences - за периода от 1997 г., от 2000 г. до 2002 г., от 2007 г.  до 2009 г. , от 2012 г. до 2016 г.;
  • British Journal of Political Science - за периода от 2007 г. до 2010 г.;
  • Journal of Linguistics - за периода от 2007 г. до 2010 г.;
  • Perspectives on Politics - за периода от 2003 г. до 2015 г.;
  • PS: Political Science & Politics - за периода от 2002 г. до 2015 г.;
  • World Politics - за 2010 г.

Платформата "Cambridge Core" съдържа 360 рецензирани научни периодични издания. В нея са включени и списания с открит достъп, които могат да се използват свободно.

За да достигнете до пълнотекстови резултати, след провеждане на търсене маркирайте в меню "Access":

 

Cambridge Journals

Description

Loading  Loading...

Tip