This is the "Портал "Да строим зелено"" page of the "Портал "Да строим зелено"" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Портал "Да строим зелено"  

Last Updated: Dec 3, 2015 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=681360 Print Guide RSS Updates

Портал "Да строим зелено" Print Page
  Search: 
 
 

Портал "Да строим зелено"

Портал „Да строим зелено“ е създаден от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект с подкрепата на Глобалния екологичен фонд, Програмата на ООН за развитие и медиен партньор ГРАДЪТ Медиа Груп. Той е предназначен за широк кръг специалисти в областта на екологичното проектиране, архитектура и строителство. Неговото съдържание е организирано в два тематични раздела на български език:

  • Да строим заедно.
  • Успешни практики.

Двата раздела предлагат както публикации, така и връзки към институции, организации и фирми производители, които могат да бъдат от полза за изследователи, инвеститори, мениджъри, собственици на сградни фондове, ръководители в областта на устойчивото развитие и строителството.

Обърнете внимание:
Достъп до пълната функционалност на "Да строим зелено“ се получава след въвеждане на потребителско име и парола. Изпратете заявка за получаването им на имейл: library@nbu.bg.

 

Да строим зелено!

Description

Loading  Loading...

Tip