This is the "Сиела" page of the "СИЕЛА" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

СИЕЛА  

Last Updated: Apr 6, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=681359 Print Guide RSS Updates

Сиела Print Page
  Search: 
 
 

Сиела

Сиела е правно-информационна система, която обединява няколко бази данни с юридическа и финансова насоченост. Тя предоставя текстовете на българското и европейското законодателство. Съдържа  нормативи и документи, регламентиращи дейността в отраслите счетоводство, строителство, енергетика, образование, външно-търговски режим, сведения за фирмите в страната. Предоставената в електронен вид информация позволява бърз и лесен достъп до актуални и архивни данни, извличане на бързи справки и проследяване на нормативни и процедурни промени.

Библиотеката на НБУ предоставя достъп до шест от всички системи на Сиела:

● Сиела "Норми".
● Сиела "Практики".
● Сиела "Процедури".
● Сиела "Право на ЕС".
● Сиела "Счетоводство".
● Сиела "Инфо регистри".

Данните се обновяват ежедневно.

Поради промяна на лицензионната политика на издателя от 6 април 2017 г. Сиела се ползва само в локалната мрежа на университета.

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip