This is the "БДС" page of the "БДС" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

БДС  

Last Updated: Jul 14, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=681358 Print Guide RSS Updates
БДС Print Page
  Search: 
 
 

БДС

Български институт за стандартизация (БИС) предоставя за ползване в Нов български университет (компютърен център I) повече от 11 000 стандарти и стандартизационни документи:

 • БДС разработвани на национално ниво;
 • БДС въвеждащи европейски стандарти – БДС EN;
 • БДС въвеждащи международни стандарти – БДС ISO/ БДС IEC;
 • изменения;
 • поправки;
 • национални приложения.

Всички читатели на библиотеката могат да използват от осем работни станции електронните текстове за образователни и научно-изследователски цели, като за улеснение те са организирани в пакети, съобразно номера и наименованието на съответния технически комитет:

ТК-12 Приложения на статистическите методи.
ТК-15 Опазване на околната среда.
ТК-16 Архивна, библиотечна и информационна дейност.
ТК-28 Метрология.
ТК-32 Селскостопански и хранителни продукти.
ТК-33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост.
ТК-34 Управление на качеството и оценяване на съответствието.
ТК-44 Текстил и облекло.
ТК-47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения.
ТК-53 Алармени системи.
ТК-56 Проектиране на строителни конструкции.
ТК-57 Информационни и комуникационни технологии.
ТК-58 Кабелни изделия.
ТК-59 Ергономия.
ТК-75 Електромагнитна съвместимост.
ТК-84 Банково дело, ценни книжа и финансови услуги.
ТК-86 Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия.
ТК-88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време.
ТК-89 Туристически дейности.
ТК-94 Опазване на културното наследство.
ТК-101 Устойчиво строителство.
ТК-102 Сигурност на обществото и гражданите.
ТК-103 Стандартизация на околната среда относно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
ЕРГ-7 Управление на събития.
ЕРГ-10 Управление на иновации.
ЕРГ-15 Управление на проекти, програми и портфолиo.
ЕРГ-16 Криминалистични изследвания и практики.

Документите са само за четене, не се допуска копиране и разпечатване.

 

Презентация

Презентацията „Информационен център на БИС в НБУ. Пакети стандарти“ е предоставена от Български институт за стандартизация.

  Description

  Loading  Loading...

  Tip