This is the "Academic Search Complete" page of the "EBSCO" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

EBSCO  

Last Updated: Jul 26, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=679525 Print Guide RSS Updates

Academic Search Complete Print Page
  Search: 
 
 

Academic Search Complete

"Academic Search Complete" е мултидисциплинарна база данни, покрива всички научни направления, застъпени в Нов български университет. Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други. Малко на брой са документите на български език. 

Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. Също така за този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване.

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip