This is the "SpringerLink" page of the "SpringerLink" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

SpringerLink  

Last Updated: May 4, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=678090 Print Guide RSS Updates
SpringerLink Print Page
  Search: 
 
 

SpringerLink

"Springer" извоюва почетно място сред световните издатели с повече от 200 нобелови лауреати сред своите автори. 150 години поддържа безупречна репутация в научното публикуване. Чрез платформата "SpringerLink" библиотеката предоставя пълнотекстов лицензиран достъп до 1900 научни списания.

Изданията са в научни направления администрация и управление, езикознание и литературознание, изкуство и архитектура, икономика, история и археология, компютърни науки и телекомуникации, обществено здраве и социални дейности, масови комуникации, политически науки, право, природни науки, психология, сигурност и отбрана, туризъм, философия, социология и култура.

Пълнотекстовите документи са на английски, немски, френски, италиански, холандски и други езици.  

Обърнете внимание на:

  • Научните статии могат да се изтеглят в .pdf формат, да се изпращат по имейл или да се разпечатват. 
  • Ако маркирате "Include Preview-Only content" списъкът с резултати ще включва документи, които не са абонирани от Нов български университет. Можете да използвате услугата "Доставка на книги и статии".
 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip