This is the "Central and Eastern European Online Library (CEEOL)" page of the "Central and Eastern European Online Library (CEEOL)" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  

Last Updated: Apr 5, 2017 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=678089 Print Guide RSS Updates
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Print Page
  Search: 
 
 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) е база данни, съдържаща научни периодични издания в областта на хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа. Библиотеката предоставя пълнотекстов достъп до колекцията от периодични издания. В многоезичния ресурс, с издания на английски, немски, френски, словенски, румънски, унгарски и други езици, са включени повече от 85 български списания.

Нов български университет е представен от следните периодични издания:
  • Computer Science and Education in Computer Science.
  • English Studies at NBU.
  • Антропологични изследвания.
  • Годишник на департамент „Масови комуникации“.
    Годишник на департамент „Телекомуникации“.
  • Докторантски четения.
  • Сборник научни публикации.

и книги:

  • Canada: A view from without / Canada: Un regard d'ailleures.
  • Semiotics, image and narration.                   

Обърнете внимание на:

Научните статии могат да се изтеглят в .pdf формат и да се разпечатват.

В списъците с резултати се визуализират и документи, до които не е осигурен пълнотекстов достъп. При необходимост могат да се поръчат чрез услугата "Доставка на книги и статии".

 

Видео

Description

Loading  Loading...

Tip