This is the "Автори/Източници" page of the "Епи on-line" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Епи on-line  

Last Updated: Apr 24, 2014 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=582759 Print Guide RSS Updates

Автори/Източници Print Page
  Search: 
 
 

Автори

Избирате "Автори/Източници" от менюто вляво. Ще се визуализира списък с имена на автори и източници (вж изображение по-долу). Азбучният ред е по редове (не е прецизен). Всяко име е връзка.   
От падащото меню в средата на екрана също можете да направите своя избор. Внимавайте, азбучният ред не е прецизен.

 

Избран автор

Изображението по-долу показва избран автор - проф. д-р Поля Голева, преподавател в департамент "Право" на НБУ, секция "Гражданскоправни науки". В "ЕПИ on-line" са открити 104 документа, подредени в две страници. Всеки резултат е връзка към пълнотекстов документ.

 

Пълен текст на документ

От списъка с документи е избран първият: Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злополука. На изображението по-долу виждате част от неговия пълен текст.
Когато работите по писмена задача се налага да цитирате източниците, които ползвате. Най-отгоре в таблицата ще намерите данните, които са необходими. Тази конкретна статия е публикувана в списание "Труд и облигационно право" през 2013 г. в книжка № 5.

 

 

Източник

Когато се намирате в меню "Автори/Източници" ще откриете, че освен имената на експерти, изследователи и университетски преподаватели, се нареждат и наименования на вестници, списания, държавни органи и други организации. В примера по-долу е избран НОИ (Национален осигурителен институт). Намерени са 2218 документа, показани в 23 страници. По същия начин, както в примера по-горе с проф. д-р Поля Голева, всеки резултат е връзка към пълен текст. Когато заредите документа, в таблицата най-отгоре ще откриете данните, които са необходими, за да цитирате правилно. Авторската отговорност е на НОИ.

    Description

    Loading  Loading...

    Tip