This is the "Издания" page of the "Епи on-line" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Епи on-line  

Last Updated: Apr 24, 2014 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=582759 Print Guide RSS Updates

Издания Print Page
  Search: 
 
 

Издания

Включените в електронния ресурс "ЕПИ on-line" издания са част от продукцията на издателски комплекс "Труд и право", чиято цел е разпространение на професионални знания в област право, икономика и социална дейност. В "ЕПИ on-line" ще откриете:

 • нормативна уредба;
 • съдебна и арбитражна практика;
 • писма и указания на държавни органи;
 • авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации;
 • административно-правни процедури и приложни документи;

В следващите екрани ще намерите информация за поместените периодични издания и книги.

 

Информационен бюлетин по труда

Периодичното издание "Информационен бюлетин по труда" предлага информация за:

 • програми и проекти;
 • доклади, анализи, становища и писма;
 • указания и официални отговори на въпроси на Националнияосигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика  и неговите изпълнителни агенции: Агенцията по заетостта, изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания.

Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line".

Снимката е публикувана на страницата на издателя ИК "Труд и право".

   

  Пазар и право

  Списание "Пазар и право" предлага информация за:

  • търговско право;
  • сделки и обществени поръчки;
  • търговска дейност;
  •  конкуренция;
  • капиталов пазар;
  • борси и борсова търговия;
  • качество и сертификация.

  Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line" и на хартиен носител (вж библиотечен каталог). От 2007 г. продължава да излиза под заглавие "Търговско и конкурентно право".

    

   Собственост и право

   Списание "Собственост и право" предлага информация за:

   • промени в законодателството;
   • подбрани съдебни решения на Конституционния съд, ВКС и ВАС;
   • административна практика на специализирани държавни органи;
   • професионални решения на конкретни правни казуси.

   Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line" и на хартиен носител (вж библиотечен каталог).

   Снимката е публикувана на страницата на издателя ИК "Труд и право".

     

    Счетоводство, данъци и право

    Списание "Счетоводство, данъци и право" предлага информация за:

    • промени в законодателството;
    • анализи, препоръки и решения по прилагането на МСС и НСФОМСП;
    • счетоводно отчитане;
    • писма и указания на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, агенция „Митници” и други държавни органи;

    Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line" и на хартиен носител (вж библиотечен каталог). До 2011 г. излиза под заглавие "Финанси и право"

    Снимката е публикувана на страницата на издателя ИК "Труд и право".

      

     Труд и право

     Списание "Труд и право" предлага информация за:

     • промени в законодателството;
     • практика на ВКС и ВАС;
     • писма и указания на МТСП, НОИ и други държавни органи;
     • решения на практически казуси;
     • отговори на въпроси;

     Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line" и на хартиен носител (вж библиотечен каталог).

     Снимката е публикувана на страницата на издателя ИК "Труд и право".

       

      Финанси и право

      Списание "Финанси и право" предлага информация за:

      • финансово управление;
      • счетоводно отчитане;
      • данъчно облагане;
      • ценни книжа;
      • митнически режими;
      • застрахователна дейност.

      Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line" и на хартиен носител (вж библиотечен каталог). След 2012 г. излиза под заглавие "Счетоводство, данъци и право".

       

       

        

       Търговско и конкурентно право

       Списание "Търговско и конкурентно право" предлага информация за:

       • търговски сделки;
       • обществени поръчки;
       • капиталови пазари;
       • конкуренция;
       • защита на потребители;
       • управление на качество;
       • несъстоятелност.

       Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line" и на хартиен носител (вж библиотечен каталог). До 2006 г. излиза под заглавие "Пазар и право". От 2013 г. наименованието е "Търговско и облигационно право".

         

        Търговско и облигационно право

        Списание "Търговско и облигационно право" предлага информация за:

        • промени в законодателството;
        • съдебна и арбитражна практика;
        • решения и становища на държавни органи;
        • експертни решения на правни казуси.

        Библиотеката на НБУ предлага достъп до изданието чрез "ЕПИ on-line". До 2012 г. излиза под заглавие "Търговско и конкурентно право" (вж библиотечен каталог).

          

         Книги

         В електронния ресурс "ЕПИ on-line" ще откриете малка част от книгите на издателски комплекс "Труд и право". Преобладават тези, чието съдържание се актуализира всяка година:

         • например "Новото данъчно законодателство през 2003 г." присъства с всички годишни промени до 2014 г.;
         • или "Социално осигуряване 2003" - до 2013 г.;
         •  "Счетоводство 2008 г." - до 2013 г.; 
         • "Трудови отношения - 2003 г."- до 2014 г.;
         • "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2003 г." - до 2013 г. 

         Освен тях са включени и малко на брой други издания. Сред тях са:

         • "Национална класификация на професиите и длъжностите"(2011 г.)
         • "Актуални въпроси на обществените поръчки";
         • "Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа в предприятието".

         Да се надяваме в бъдеще издателството да обогати раздела с книгите, които могат да се ползват чрез "ЕПИ on-line".  

          

          Description

          Loading  Loading...

          Tip