This is the "Запазени документи" page of the "Моят запис" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Моят запис  

Last Updated: Oct 13, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=424040 Print Guide RSS Updates

Запазени документи Print Page
  Search: 
 
 

Запазени документи

Когато търсите книга или друг вид документ в библиотечния каталог, често се случва, нужното ви заглавие, да бъде заето от друг читател. Каталогът автоматично предлага функцията "Запази", при вече взето за дома издание. При използване на тази функция в меню "Запазени документи" се съставя списък на чаканите от вас книги.

 Читателят Иван Иванов в своето лично пространство има запазени два документа:

  • "Регионални и общински несъответствия" на проф. Людмил Георгиев, запазена на 24 юни 2013 г. Заявката е активна до 22 октомври 2013 г.
  • "Нойферт : Архитектурно проектиране" на Ернст Нойферт, запазена на 28 юни 2013 г. и е желана до 26 октомври 2013 г.


Студентът Иван може да преустанови запазването чрез връзка "Отмени". Ако направи това, на екрана се появява системно съобщение: "Запазването е отменено", с което се изисква потвърждение на операцията.

Какви стъпки е предприел Иван, за да запази документите?  
 

 

Как да запазя книга?

Книгата "Нойферт : Архитектурно проектиране" е препоръчана от преподавател. Студентът Иван Иванов я намира в библиотечния каталог и вижда в библиографския запис, че всичките три екземпляра, които библиотеката притежава са вече заети. Възможност за него е да използва функцията "Запази". Спира се на екземпляр № 3, защото той е с най-близък срок за връщане.
Какви стъпки ще предприеме Иван?

  1. Избира бутон "Запази" и на екрана в нов прозорец се изисква въвеждане на читателски номер и парола.
  2. След въвеждане на поисканите данни, системата показва нов прозорец, в който предлага запазването на документа да бъде до 26 октомври 2013 г. От падащо меню може да се избере друга дата. Ако нито една от предложените дати не му хареса, ще напише своя в поле "Бележки". Операцията завършва с бутон "Запази".
  3. В нов екран системата потвърждава, че изданието "Нойферт : Архитектурно проектиране" е запазено. Системата съобщава по-долу: "Вашата заявка е под номер 1 в списъка за запазване на този документ." Това означава, че освен Иван няма други чакащи за това заглавие. Когато документът бъде върнат в библиотеката, системата осведомява библиотекарите, че студентът Иван Иванов чака за нея. Той ще получи sms, че книгата е върната и може да я вземе за дома. 

Всички запазани книги се получават на бюро "Заемна служба", тел. 02/8110196, library@nbu.bg.       

Description

Loading  Loading...

Tip