This is the "Дължими суми" page of the "Моят запис" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Моят запис  

Last Updated: Oct 13, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=424040 Print Guide RSS Updates

Дължими суми Print Page
  Search: 
 
 

Дължими суми

При невърнат в срок зает библиотечен материал се начислява неустойка за забава в размер на 0.10 лв. на ден. Изключение правят книгите от колекция "Единствен/последен екземпляр" (червен етикет), където размера е 1.00 лв. на ден. Чл. 18 и чл. 19 от "Статут и правила за ползване на библиотеката на Нов български университет" се занимават с регламента при закъснение на връщане на библиотечни документи. В меню "Дължими суми" можете да се информирате за размера на неустойката за забава след връщане на просрочения документ и отлагане на заплащането. За да бъде предотвратено просрочването на документи, системата изпраща SMS два дни преди да изтече срокът на заемане. При невъзможност да посетите библиотеката лично можете да върнете заетите материали чрез "Български пощи" или куриерски фирми. За дата на връщане се счита датата на изпращане.

В примера Иван Иванов трябва да върне документ с инвентарен номер 000000128307 на дата 26/06/2013. Той закъснява един ден с връщането на книгата. Неговата неустойка за забава е 0.10 лв. Студентът отлага заплащането за друг момент. Информацията, която вижда в системата е на изображението по-долу.

Начисляването на неустойката за забава спира и сумата се вижда на този екран докато не бъде разплатена.

 

Дължими суми. Електронни услуги

В това меню "Дължими суми" библиотекарите вписват ваши задължения в резултат на изпълнени електронни услуги. Така може да получите на своя имейл услугите "Тематична библиография",  "Редакция на библиографски списък", "Доставка на книги и статии" и "Анализ на цитиране". По този начин поръчаното от вас ще пристигне веднага след изпълнение, а заплащатето е отложено в удобно за читателя време.

На изображението по-долу виждате, че Иван Иванов е получил своята Тематична библиография № 129 и все още не я е разплатил. Това ще бъде направено в удобно за него време.

Description

Loading  Loading...

Tip