This is the "Заети документи" page of the "Моят запис" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Моят запис  

Last Updated: Oct 13, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=424040 Print Guide RSS Updates

Заети документи Print Page
  Search: 
 
 

Заети документи

Меню "Заети документи" дава информация за ползваните от вас в момента документи. Читателят Иван Иванов е заел 2 документа: "Изкуство. Политика. Промяна" и "Регионални и общински несъответствия". Примерът посочва данните на първото заглавие:

  1. наименование на документа : подзаглавие  /  авторска отговорност - Изкуство. Политика. Промяна : Културни политики в Югоизточна Европа / Прев. Гергана Дончева
  2. номер на екземпляра - 2;
  3. сигнатура - 351 / И 416;
  4. местоположение - Библиотека 1-ви етаж;
  5. инвентарен номер - 000000115790;
  6. вид документ - Книга;
  7. колекция - Екземпляр за дома;
  8. дата на заемане - 23/06/2013;
  9. дата на връщане - 23/07/2013.

Ако се вгледате внимателно ще забележите, че данните за втората книга са идентични.

 

Презаписване

В меню "Заети документи" можете да се възползвате от функцията за презаписване. За да удължите срока на ползване, кликнете с курсора на мишката в прозореца преди датата за връщане и натиснете бутон "Презаписване".

Читателят Иван Иванов желае да ползва книгата "Регионални и общински несъответствия" на проф. Людмил Георгиев за по-дълъг срок. След извършване на описаните по-горе действия, срокът за връщане на книгата се променя от 23/07/2013 на 23/08/2013. Под данните на презаписания документ излиза съобщение в зелен цвят: Документът е презаписан. На екрана се показва системно съобщение, че е презаписан 1 документ.

 

 

Презаписване на запазени документи

Системата удължава срока на ползване в съответствие с "Правила за заемане" на библиотеката. Ако те не позволяват удължаване на времето, се показва съобщение непосредствено под информацията за документа. 

Ако друг читател е направил заявка за същото заглавие, на което Иван Иванов желае да удължи срока, то системата ще откаже презаписване. В такъв случай ви препоръчваме да върнете заетия от вас документ или да се свържете с бюро "Заемна служба", тел. 02/8110196 или имейл library@nbu.bg.

Description

Loading  Loading...

Tip