This is the "Читателски запис" page of the "Моят запис" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Моят запис  

Last Updated: Oct 13, 2016 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=424040 Print Guide RSS Updates

Читателски запис Print Page
  Search: 
 
 

Читателски запис

Вече сте във вашето лично пространство. Трябва да изберете меню, с което да продължите. За по-голяма яснота ще вървим в ред отгоре надолу. Първото меню е "Читателски запис". В него са описани лични данни като:

  • име;
  • адрес;
  • телефон;
  • имейл;
  • институционална принадлежност.

Тези данни се създават от библиотеката. Можете да проверите тяхната достоверност и да поискате актуализация при промяна. Имате възможност да допълните сами програмата, в която се обучавате, а също и вашите лични интереси.   

За по-голяма сигурност на вашите данни препоръчваме да смените, създадената от системата парола.  

Description

Loading  Loading...

Tip