This is the "Начало" page of the "Обединено търсене в библиотечни колекции" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Обединено търсене в библиотечни колекции  

Last Updated: Jun 26, 2013 URL: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=278620 Print Guide RSS Updates

Начало Print Page
  Search: 
 
 

Бързо търсене

Обединен каталог
 

Повече информация за проекта

  

 

 

Членове:

 • Аграрен университет, Пловдив (АУ-П)
 • Американски университет в България, Благоевград (АУБГ)
 • Българска академия на науките, София (БАН)
 • Висше училище по застраховане и финанси, София (ВУЗФ)
 • Икономически университет, Варна(ИУ-В)
 • Медицински университет, София (МУ-София)
 • Нов български университет, София (НБУ)
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив (ПУ)
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София (СУ)
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов (СА)
 • Съюз на архитектите в България, София (САБ)
 • Технически университет, Габрово (ТУ-Г)
 • Технически университет, София (ТУ-София)
 • Технически университет - София, филиал Пловдив (ТУ-Пловдив)
 

За обединения каталог

Библиотеката на НБУ участва с библиографски записи на документи от колекциите си и с абонираните електронни информационни ресурси (бази данни).

Изберете:

 

Проектът НАБИС

Фондация НАБИС изгражда национален обединен каталог на академичните библиотеки в България. Той предлага:

 • Едновременно търсене в библиотечни каталози, дигитални колекции, лицензирани електронни информационни ресурси (бази данни) на участниците в проекта;

 • Свободен достъп до библиографски данни за над 1 милион книги, периодични издания, карти, графики, дигитални копия;

 • Предоставя информация коя библиотека притежава дадена книга, списание, дигитален документ и др.;

 • Свободен достъп до дигитални копия на българската възрожденска книжнина от фондовете на библиотеките на БАН и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Description

Loading  Loading...

Tip